Menu

Archebwch y Cwch Cyfan

Mae RibRide yn arbenigo mewn diwrnodau o antur fythgofiadwy yng Ngogledd Cymru, gan gynnig profiadau unigryw ac ystod o weithgareddau. Bydd y cyfan yn apelio i’r rhai sy’n chwilio am antur a’r rhai sy’ mwynhau’r haul, a’n nod yw darparu gwasanaeth proffesiynol i bobl sy’n hamddena a phobl broffesiynol.

Grwpiau a Phartïon

Gall eich trefniant preifat fod yn daith fer hamddenol am awr yn eich tywys o amgylch eich hoff leoliadau. Cost yr awr gyntaf yw £195, a’r oriau dilynol yn ostyngiad sylweddol sef £120 yr awr. Gadewch i ni wireddu’ch breuddwydion gyda thaith forol ‘Rolls Royce’.
Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o deithiau sydd ar gael:
Taith o Amgylch Ynys Môn – Cylchdaith o amgylch yr ynys odidog hon, gan archwilio ogofâu a sawl penrhyn, mynd yn agos at amrywiaeth o fywyd gwyllt y môr a gwibio ar draws y môr agored yn chwim. Nid i’r gwan-galon. Pris cwch cyfan £675. Rydym yn argymell uchafswm o 8 unigolyn fesul cwch.
Teithio a Bwyta – Taith ddwy awr i Ynys Seiriol o Borthaethwy, gan fwynhau’r Pontydd a Phwll Ceris cyn anelu at Ynys Seiriol ac ymweld â’r morloi a mwynhau prydferthwch Afon Menai. Byddwn yn dychwelyd a’ch gollwng ar lan y Fenai ym mwyty arbennig Dylan’s. £315 am grŵp (heb gynnwys bwyd). Gellir trefnu teithiau wedi eu teilwra’n arbennig ar eich cyfer chi.

Digwyddiadau Corfforaethol

Ar gyfer grwpiau corfforaethol, gellir trefnu teithiau wedi eu teilwra’n arbennig ar eich cyfer chi a’ch anghenion i ddatblygu eich tîm. Gallwn addasu’n hadnoddau i’ch plesio chi. Bydd y prisiau’n amrywio’n ddibynnol ar y lleoliadau a’r gweithgareddau a ddymunir. Mae asesiadau risg, manylion yswiriant a thystysgrifau ar gael os bydd eu hangen.
Codwch y ffôn am sgwrs drwy ffonio 0333 1234 303 (cost galwad leol) neu anfon e-bost atom i  info@ribride.co.uk.

Phartïon Plant

Trefnwch i’ch plant gael taith ar un o’n cychod RIB; byddant wrth eu boddau! Gallwn fynd â nhw ar antur gan wibio, troi, llamu dros a thrwy’r tonnau. Gallwn addasu parti’ch plentyn fel y mynnwch. Codwch y ffôn a chawn sgwrs ynglŷn â’r trefniadau ar gyfer eich parti.
Rhaid i bob grŵp gael oedolyn i oruchwylio’r parti ac er ein bod yn medru cludo plant o 4 oed, awgrymwn fod 6 oed yn oed mwy addas ar gyfer yr antur. Pris arbennig i blant, £150 yr awr (uchafswm o 2 oedolyn, plant hyd at 16 oed).

Phartïon i’r Priodfab ac i’r Briodferch

Rhowch gynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol ar un o’n cychod RIB bendigedig, gan adael i ni eich arwain ar antur fythgofiadwy. Dychmygwch mai chi yw James Bond yn mynd o dan y Pontydd gyda Martini yn disgwyl amdanoch chi wrth y lan neu Champagne ar ynys anghysbell, gallwn deilwra’ch taith yn ôl eich dymuniad. Codwch y ffôn ac fe drefnwn ni bopeth arall. Mae’n brofiad ardderchog ar gyfer criw o fechgyn neu ferched priodasol. Bydd cymaint yn fwy difyr na chlymu rhywun yn noethlymun i bolyn lamp… £195 am yr awr gyntaf a £120 am bob awr wedi hynny.

Mae RibRide yn arbenigo mew diwrnodau gwerth chweil i grwpiau proffesiynol yng Ngogledd Cymru, gan gynnig antur forol unigryw mewn lleoliad diogel a phrydferth. Cynigiwn deithiau i gwmnïau ac unigolion sy’n chwilio am y profiad hwnnw sydd yn fwy arbennig na’r arfer.

Gellir trefnu pecynnau unigryw yn ôl eich dymuniad chi. Gallwn addasu’n hadnoddau i’ch plesio chi. Bydd y prisiau’n amrywio’n ddibynnol ar y lleoliadau a’r gweithgareddau a ddymunir. Mae asesiadau risg, manylion yswiriant a thystysgrifau ar gael os bydd angen.
Codwch y ffôn am sgwrs drwy ffonio 0333 1234 303 (cost galwad leol) neu anfon e-bost atom i info@ribride.co.uk.