Menu

Moelrhoniaid – Ynysoedd, Ynys Lawd a’r Môr

The Skerries Lighthouse, Anglesey

Trip description

O Farina Caergybi, dilynwn arfordir gogleddol Ynys Môn tuag at Borth Swtan heibio i ynysoedd creigiog bach ac ar hyd ymyl y tir creigiog. Wrth nesáu at Drwyn Carmel trown i’r gogledd orllewin am Ynysoedd y Moelrhoniaid, casgliad unigryw o ynysoedd creigiog gyda goleudy Trinity House a adeiladwyd yn 1716, yn sefyll ar y pwynt uchaf. Ystyr yr enw a roddir aer yr ynysoedd yw ‘ynysoedd y morloi llwyd moel’.

Mae gan yr Ardal hon o Adar, sydd hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), boblogaeth enfawr o Fôr-wenoliaid y Gogledd (dros 2,000 o barau), Môr-wenoliaid, poblogaeth lai o Fôr-wenoliaid Rhosliw ac mae yma Balod a Gwylanod Coesddu. Mae gan yr ynysoedd hyn sydd heb bobl yn byw arnynt amgylchedd unigryw o glogwyni a glaswelltir.

Yna byddwn yn cychwyn ar antur o naw milltir dros y môr agored i Ynys Arw. Yma byddwn yn archwilio’r ogofâu a chlogwyni’r môr 100m o uchder ym Mae Gogarth cyn cyrraedd y goleudy ar Ynys Lawd. Cawn wylio’r Frân Goesgoch, Gwylogod, Hebogiaid, Palod a Gweilch y Penwaig yng Ngwarchodfa Natur yr RSPB ar Ynys Lawd cyn dychwelyd.

Mae’r daith yn gadael Marina Caergybi LL65 1YA a bydd y profiad yn para 2 awr.
Mae’r teithiau’n cychwyn o 28 Mehefin 2014, a gallwch weld rhestr o’r teithiau ar ein system archebu ‘archebu-cwch-ar-lein’ er mwyn i chi fedru archebu a mynd amdani.
Mae tocynnau oedolion o Farina Caergybi, antur 2 awr, yn costio £45.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau tirlun dramatig ac anghysbell Ynysoedd y Moelrhoniaid a’r môr agored.

Book this trip online now

or

Call 0333 1234 303