Menu

Pontydd a Throbyllau

Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol a hyfrydwch Afon Menai.

Pontydd, hanes, ynysoedd, natur, pier, llongddrylliadau, plastai, cofgolofnau a throbyllau.

Trip description

Byddwch yn teithio o dan Bont Grog Thomas Telford ar y Fenai, heibio i Ynys Tysilio gyda’i eglwys o’r bymthegfed ganrif i’r sant hwnnw. Yna awn i mewn i drobyllau Pwll Ceris, a’r llongddrylliadau yno. Byddwn yn gwibio o dan Bont Britannia a chodi llaw ar y llewod a saliwtio cofgolofn yr Arglwydd Nelson.

Ar ôl mwynhau hyfrydwch Plas Newydd, byddwn yn dychwelyd i Borthaethwy a rhyfeddu at ‘Res y Miliwnyddion’. Wedi i ni basio heibio Pier y Garth, yr ail hiraf yng Nghymru, ym Mangor, byddwn yn dychwelyd fel y gwynt i Borthaethwy.

Mae’r daith yn cychwyn o Borth Daniel, Porthaethwy, LL59 5DE ac yn para 1 awr.
Gallwch weld y teithiau a drefnir gennym ar ein system archebu ‘archebu-taith-cwch-ar-lein’.
Pris tocynnau oedolion o Borthaethwy ar daith 1 awr yw £24.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol a hyfrydwch Afon Menai.

Pontydd, hanes, ynysoedd, natur, pier, llongddrylliadau, plastai, cofgolofnau a throbyllau.

Book this trip online now

or

Call 0333 1234 303