Menu

Pâl a Morloi

Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol.

Hanes, ynysoedd, mwyngloddfeydd, natur, pier, adar y môr, morloi, llongddrylliadau ac Eryri.

Trip description

Byddwch wrth eich bodd â golygfa unigryw a bendigedig o Gastell Biwmares a thai lliwgar y dref sy’n wynebu’r môr. Yna awn heibio hen ffatri awyren fôr a mwyngloddfeydd, allan i’r môr agored, heibio hen longddrylliadau. Byddwn yn nesáu’n raddol at Ynys Seiriol a enwyd ar ôl y sant a sylfaenodd y mynachdy yno gyferbyn â Thrwyn Du ym Mhenmon. Nid oes neb yn byw yma ar wahân i’r boblogaeth uchaf o fulfrain sy’n nythu yn y DU, ac wrth gwrs y Palod enwog sy’n rhoi’r enw Saesneg i’r ynys hon. Cewch wylio’r bywyd gwyllt, mwynhau’r amryw o forloi yno a rhyfeddu at yr heidiau o adar sydd yno.

Mae’r daith yn cychwyn o Borth Daniel, Porthaethwy, LL59 5DE a Biwmares LL58 8BS.
Gallwch weld y teithiau a drefnir gennym ar ein system archebu ‘archebu-taith-cwch-ar-lein’.
Pris tocynnau oedolion o Borthaethwy ar daith 1 awr a hanner yw £32.
Mae tocynnau oedolion o Fiwmares, sef taith 1 awr ar gael yn ystod y prif dymor.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol.

Hanes, ynysoedd, mwyngloddfeydd, natur, pier, adar y môr, morloi, llongddrylliadau ac Eryri.

Book this trip online now

or

Call 0333 1234 303