Menu

Gogarth – Clogwyni, Adar Y Môr ac Ogofâu

Trip description

Gan adael Marina Caergybi byddwn yn mynd heibio morglawdd hiraf y DU. Byddwn yn mynd heibio’r Ynys Arw gyda’i gorsaf hynafol rhybuddio rhag niwl a adeiladwyd yn 1851, ac yn ein blaenau i mewn i Fae Gogarth lle cewch olygfa o rai o glogwyni’r môr uchaf yng Nghymru. Mae rhai o’r clogwyni yma yn Gogarth yn uwch na 100m ac yn creu llen gefndirol ddramatig a chreigiog o amgylch y bae.

Wrth i ni fynd ymlaen tuag at Ynys Lawd, gwelwn rai o rywogaethau mwyaf arbennig y tirlun hwn, sydd yn Warchodfa Natur hon ar Glogwyni Ynys Lawd, sydd dan ofal yr RSPB. Mae’r adar a welwch yn cynnwys y Frân Goesgoch, Gwylogod, Hebogiaid, Palod a Gweilch y Penwaig. Cawn olwg ar oleudy ysblennydd Ynys Lawd a hefyd a adeiladwyd yn 1809, cyn dychwelyd.

Mae’r daith yn gadael Marina Caergybi LL65 1YA a disgwylir i’r profiad bara 1 awr.
Mae’r teithiau’n cychwyn o 28 Mehefin 2014, a gallwch weld rhestr o’r teithiau ar ein system archebu ‘archebu-cwch-ar-lein’ er mwyn i chi fedru archebu a mynd amdani.
Mae tocynnau oedolion o Farina Caergybi, antur 1 awr, yn costio £30.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau tirlun dramatig ac adar y môr ysblennydd.

Book this trip online now

or

Call 0333 1234 303