Menu

Cestyll ac Ynysoedd

Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

Cestyll, caerau, hanes, ynysoedd, natur, bariau tywod, adar y môr a llongddrylliadau.

Trip description

Cewch yr olygfa orau o Gastell Caernarfon. Wrth gyrraedd Abermenai awn heibio’r safle Napoleonaidd enwog, Fort Belan, gyda’i res o ganonau, dros Far Caernarfon, sef cefnen o dywod sy’n symud. Awn heibio twyni tywod godidog Niwbwrch a chyrraedd Traeth Bychan y Peilot, Ynys Llanddwyn. Yma, yn y bumed ganrif, y bu i Santes Dwynwen, santes y cariadon a chyfeillgarwch y Cymry, sefydlu cwfaint ar yr ynys. Gyda lwc gwelwn ambell i forlo a Llamhidydd Harbwr efallai cyn troi’n ôl.

Mae’r daith yn cychwyn o Borth Daniel, Porthaethwy, LL59 5DE a Chaernarfon LL55 1SR.
Gallwch weld y teithiau a drefnir gennym ar ein system archebu ‘archebu-taith-cwch-ar-lein’.
Pris tocynnau oedolion o Borthaethwy ar daith 2 awr yw £38.
Mae tocynnau oedolion o Gaernarfon, sef taith 1 awr ar gael yn ystod y prif dymor.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

Cestyll, caerau, hanes, ynysoedd, natur, bariau tywod, adar y môr a llongddrylliadau.

Book this trip online now

or

Call 0333 1234 303