Menu

Antur o Amgylch Ynys Môn

Mae hon yn gylchdaith o amgylch yr ynys odidog

Hanes, pontydd, ynysoedd, traethau, ogofâu, clogwyni, cildraethau, mwyngloddfeydd, pierau, natur, adar y môr, morloi a llongddrylliadau.

Trip description

Mae hon yn gylchdaith o amgylch yr ynys odidog.

Hanes, pontydd, ynysoedd, traethau, ogofâu, clogwyni, cildraethau, mwyngloddfeydd, pierau, natur, adar y môr, morloi a llongddrylliadau.

O Borthaethwy byddwch yn profi’r ynys mewn dull unigryw, cuddio mewn cildraethau, rhyfeddu at y clogwyni gwyllt a mwynhau llonyddwch y traethau gwych.

Chi sy’n penderfynu ymhle a pha bryd y byddwn yn stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio. Cewch gyfle i ddod yn agos at fywyd gwyllt y môr a phrofi’r wefr o antur y môr agored yn gyflym iawn os dymunwch hynny. Nid i’r gwan-galon!

Mae’r daith yn cychwyn o Borth Daniel, Porthaethwy, LL59 5DE ac mae’n ddiwrnod yn llawn antur.
Pris cwch cyfan £675, awgrymwn uchafswm o 8 o bobl i bob cwch er mwyn bod yn gyfforddus.
Cysylltwch â ni i drafod y daith hon ar 0333 1234 303 (cost galwad leol)
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau antur fythgofiadwy.

To book:

Call 0333 1234 303