Menu

DEWISWCH EICH ANTUR

Ni yw cwmni taith cychod antur gorau Cymru. Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol Ynys Môn. Ewch ar daith ar RIB ar Afon Menai neu ymunwch â ni ar daith cwch antur Bear Grylls i ynysoedd a chlogwyni uchel arfordir gogleddol Ynys Môn. Dewch gyda ni ar daith fythgofiadwy.

Pontydd a Throbyllau

Wrth fynd o dan Bont Grog Thomas Telford ar y Fenai, byddwn yn teithio drwy’r rhan enwog o’r afon a elwir yn Bwll Ceris a’i longddrylliadau, creigiau a throbyllau.
Byddwn yn gwibio o dan Bont Britannia a chodi llaw ar y llewod a saliwtio cofgolofn yr Arglwydd Nelson.
Ar ôl mwynhau hyfrydwch Plas Newydd, byddwn yn dychwelyd i Borthaethwy a rhyfeddu at ‘Res y Miliwnyddion’.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol a hyfrydwch Afon Menai.

Pâl a Morloi

Golygfa unigryw a bendigedig o Gastell Biwmares a thai lliwgar y dref sy’n wynebu’r môr.
Yna awn yn ein blaenau allan i’r môr agored, heibio hen longddrylliadau. Byddwn yn nesáu’n raddol at Ynys Seiriol, nid oes neb yn byw yma ar wahân i’r boblogaeth uchaf o fulfrain sy’n nythu yn y DU, ac wrth gwrs y Palod enwog sy’n rhoi’r enw Saesneg i’r ynys hon.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol.

Cestyll ac Ynysoedd

Cewch yr olygfa orau o Gastell Caernarfon. Wrth gyrraedd Abermenai awn heibio’r safle Napoleonaidd enwog, Fort Belan cyn mynd heibio twyni tywod godidog Niwbwrch a chyrraedd Traeth Bychan y Peilot, Ynys Llanddwyn. Gyda lwc gwelwn ambell i forlo a Llamhidydd Harbwr efallai cyn troi’n ôl.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

Antur o Amgylch Ynys Môn

Gall y daith hon gael ei threfnu yn ôl eich anghenion chi. Mae lle i hyd at 8 o deithwyr a chi fydd yn penderfynu lle i stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio.
Chi sy’n penderfynu ymhle a pha bryd y byddwn yn stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio. Cewch gyfle i ddod yn agos at fywyd gwyllt y môr a phrofi’r wefr o antur y môr agored yn gyflym iawn os dymunwch hynny. Nid i’r gwan-galon!
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau antur fythgofiadwy.