Menu

Zorbio Ynys Môn

Thu 15th September 2016

Rydym wedi cael cais yn ddiweddar i roi sylw ar y ganolfan Zorb arfaethedig yng Ngogledd Cymru.

Rydym wedi cwrdd â’r tîm yn Zorb Snowdonia. Er ein bod yn cefnogi datblygu gweithgareddau mwy anturus i bobl leol ac ymwelwyr i’w mwynhau ar Ynys Môn, mae angen i ni fod yn ofalus o ddatblygiadau yn agos i Afon Menai. Mae hon yn ardal o harddwch naturiol eithriadol.

Mae ein busnes yn bodoli yma oherwydd arfordir eithriadol Ynys Môn. Cadwn mewn cof yr angen i leihau ein heffaith amgylcheddol fel y gallwn greu cyswllt â’r bywyd gwyllt morol a gofalu am yr amgylchedd.

Mae gwarchod harddwch gwyllt y Fenai yn hanfodol. Mae hefyd yn hanfodol annog entrepreneuriaid lleol i greu busnesau twristiaeth o safon yng Ngogledd Cymru. Mae’n gydbwysedd pwysig i’w gynnal.

15 Medi 2016

‘Pryderon am effaith agor canolfan ‘Zorbio’ ar y Fenai’ http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37361346

English language https://www.ribride.co.uk/blog/zorbing-anglesey/